Afriko

 - LIVIO - 

Kelkaj ukrainaj esperantistoj laboras en tiu ĉi lando. Pli da datumoj ni dume ne havas.